משרד האוצר

המשרד הממשלתי האחראי על המדיניות הכלכלית של ישראל
(הופנה מהדף שר האוצר)

משרד האוצר הוא המשרד הכלכלי המרכזי של ממשלת ישראל והוא האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה.

משרד האוצר
מידע כללי
מדינה ישראל עריכת הנתון בוויקינתונים
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
תאריך הקמה 1948
ממשלה ממשלת ישראל
שר בצלאל סמוטריץ'
תאריך כניסה 29 בדצמבר 2022
סגן שר מיכל וולדיגר
מנכ"ל שלומי הייזלר
מטה מרכזי ירושלים
http://www.mof.gov.il
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית
משרד האוצר, ירושלים

תפקידיו המרכזיים הם: תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים.

כמו כן מופקד המשרד על קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי ועל ניהול נכסי המדינה. המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.

אגפי המשרד עריכה

בראש משרד האוצר עומד שר האוצר. מתחת לשר, עומדים באופן ישיר סגן השר (או שר נוסף בתוך המשרד), המנהל הכללי, ראשי האגפים (החשב הכללי, אגף תקציבים, אגף שכר והסכמי עבודה והכלכלן הראשי) וכן ראשי יחידות הסמך (רשות המיסים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון).

יחידות נוספות הכפופות למנכ"ל המשרד הן: הלשכה המשפטית, יחידת ביקורת פנים, יחידת דוברות, היחידה לפניות הציבור ויחידות מנהליות פנימיות (כדוגמת לוגיסטיקה).

בעבר, במסגרת המשרד פעלו גם נציבות שירות המדינה (עד להעברתה למשרד ראש הממשלה) ורשות החברות הממשלתיות (עבר להעברתה למשרד לשיתוף פעולה אזורי).

אגף התקציבים עריכה

  ערך מורחב – אגף התקציבים

הממונה על התקציבים נכון לשנת 2023 הוא יוגב גרדוס.

אגף התקציבים עוסק בהכנת תקציב המדינה ובהגשתו לאישור הממשלה והכנסת (התקציב השנתי מאושר מדי שנה על ידי הכנסת, בחוק התקציב). לאגף זה השפעה על פעולותיהם של כל משרדי הממשלה, דרך קביעת תקציביהם. האגף עוסק גם בגיבוש המדיניות המקרו-כלכלית של הממשלה.

אגף החשב הכללי עריכה

  ערך מורחב – החשב הכללי

החשב הכללי נכון לשנת 2023 הוא יהלי רוטנברג.

אגף החשב הכללי עוקב אחר הוצאותיה של הממשלה, והוא אחראי על פיקוח תקציב המדינה, כולל טיפול בחשבונאות הממשלתית וחתימה על חוזים שהמדינה היא צד להם (חוזים שבדרך כלל כרוכים בתשלום של המדינה לספקים).

נושאים נוספים שבהם עוסק האגף:

אגף הכלכלן הראשי עריכה

הכלכלנית הראשית, הממונה על הכנסות המדינה, מחקר, וקשרים בינלאומיים נכון לשנת 2023 הוא שמואל אברמזון.

אגף הכלכלן הראשי הוא יחידת מטה במשרד האוצר האחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. כחלק מכך שותף האגף בתהליך בניית תקציב המדינה בחיזוי הצמיחה והכנסות המדינה, ומעקב אחר הכנסות המדינה בפועל. האגף גם יוזם מחקרים מקדמי מדיניות, לתמיכה מחקרית בקבלת ההחלטות באוצר, ולהצגת הכלכלה הישראלית לגורמי חוץ. בנוסף האגף יוזם מדיניות ושינויי חקיקה בתחומי המס ומייצג את ישראל בפורומים בינלאומיים העוסקים בתחומי מדיניות כלכלית ומיסוי.

פרסומי אגף הכלכלן הראשי כוללים בין היתר את דו"ח הכנסות המדינה, סקירות כלכליות שבועיות, סקירות ענף הנדל"ן למגורים ומאמרים המתפרסמים מעת לעת.

בנוסף האגף אחראי על הקשרים הבין-לאומיים והמגעים בין משרד האוצר לממשלות זרות, ארגונים בינלאומיים ומוסדות פיננסית בין-לאומיים.

אגף השכר והסכמי עבודה עריכה

  ערך מורחב – אגף שכר והסכמי עבודה

הממונה על השכר והסכמי עבודה נכון לשנת 2023 הוא אפי מלכין (מ"מ).

אגף השכר אחראי על קביעת מדיניות השכר ויישומה במגזר הציבורי, ניהול משא ומתן בשם הממשלה בכלל המגזר הציבורי והמשק, פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר.

אגף השכר והסכמי עבודה עוסק בקביעת תנאי העסקתם של עובדי המדינה, באמצעות ייצוג המדינה במשא ומתן לגיבוש הסכמים קיבוציים לעובדי המדינה, בחתימה על הסכמים אלה ובמעקב אחר ביצועם. פעמים רבות שותפות גם הרשויות המקומיות להסכמים אלה. כן מפקח האגף על תנאי ההעסקה בחברות ממשלתיות ובגופים מתוקצבים (כאלה שחלק ניכר מתקציבם ממומן על ידי המדינה, כגון אוניברסיטאות)

היועץ המשפטי עריכה

היועץ המשפטי של משרד האוצר נכון לשנת 2023 הוא עו"ד אסי מסינג.

הלשכה המשפטית במשרד האוצר מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של לשכת השר ולשכת המנכ"ל, ולפעילות אגפי המשרד. במסגרת הליווי המשפטי, הלשכה המשפטית משתתפת בגיבוש ההיבטים המשפטיים של מדיניות המשרד ונותנת לבוש משפטי למדיניות המשרד שהתגבשה, מציגה את מדיניות המשרד בפני הממשלה והכנסת ומלווה את יישומה מן הבחינה המשפטית. בכלל זה, עוסקת הלשכה המשפטית בכל אלה: ניסוח של חקיקה (חוקים ותקנות), הוראות מינהל והצעות החלטה לממשלה, הכנת חוות דעת משפטיות, ניסוח מכרזים, הסכמים ומסמכים משפטיים, ניהול משא ומתן מול גורמים בתוך הממשלה ומחוצה לה, והכנת עמדת המשרד בתיקים שמתנהלים בבתי המשפט.

רשות המיסים בישראל עריכה

  ערך מורחב – רשות המסים בישראל

מנהל רשות המיסים נכון לשנת 2023 הוא ערן יעקב.

רשות המסים בישראל עוסקת בגביית כל המסים הממשלתיים החלים בישראל.

רשות המסים בישראל מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מס קנייה, מכס ומס בולים. הרשות מספקת שירותים בנושאי רפורמות, מוסדות ללא כוונת רווח וכן מידע למעסיקים, למייצגים ולציבור.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עריכה

ראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון לשנת 2023 הוא עמית גל (מ"מ).

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא רגולטור פיננסי עצמאי בישראל, המפקח על גופים פיננסים חוץ בנקאיים, ובהם חברות ביטוח, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות, וכן על מתן שירותים פיננסיים מוסדרים כגון נותני אשראי חוץ-בנקאי, שירותי תשלום והעברת כספים, חברות פינטק ונותני שירותים פיננסים במטבעות וירטואליים.

כמו כן, במסגרת סמכויותיה, אחראית הרשות, על רישוי סוכני ביטוח ויועצי פנסיה, והיא מפקחת על פעילותם מול המבוטחים והעמיתים.

הרשות הוקמה ב-1 בנובמבר 2016 בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ועד למועד זה פעלה כאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

המדפיס הממשלתי עריכה

  ערך מורחב – המדפיס הממשלתי

מנהל המדפיס הממשלתי הוא רוני פרקין. היחידה באחריותו מבצעת את רוב שירותי הדפוס של כל משרדי הממשלה.

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל עריכה

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (נקראת בקיצור: הלשכה לפיצויים אישיים) אחראית על אספקת שירותים לרשויות הפיצויים ומוסדות ביטוח סוציאלי בגרמניה, במסגרת "הסכם השילומים". הלשכה מספקת את השירותים בהתאם לתביעות אישיות של ניצולי שואה אזרחי ישראל.

שרי האוצר עריכה

 
שרי האוצר בממשלות ישראל
מס' דיוקן שם

(תקופת חיים)

מפלגה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1   אליעזר קפלן

(1891-1952)

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח ב' בתמוז ה'תשי"ב 14 במאי 1948 25 ביוני 1952 הזמנית
הראשונה
השנייה
השלישית
2   לוי אשכול

(1895-1969)

ב' בתמוז ה'תשי"ב ד' בתמוז ה'תשכ"ג 25 ביוני 1952 26 ביוני 1963
הרביעית
החמישית
השישית
השביעית
השמינית
התשיעית
העשירית
3   פנחס ספיר

(1906-1975)

ד' בתמוז ה'תשכ"ג י"א באב ה'תשכ"ח 26 ביוני 1963 5 באוגוסט 1968 האחת עשרה
השתים עשרה
המערך הראשון

מפא"י

השלוש עשרה
העבודה
4   זאב שרף

(1906-1984)

י"א באב ה'תשכ"ח ו' בטבת ה'תש"ל 5 באוגוסט 1968 15 בדצמבר 1969
המערך השני

העבודה

הארבע עשרה
(3)   פנחס ספיר

(1906-1975)

ו' בטבת ה'תש"ל י"ג בסיוון ה'תשל"ד 15 בדצמבר 1969 3 ביוני 1974 החמש עשרה
השש עשרה
5   יהושע רבינוביץ

(1911-1979)

י"ג בסיוון ה'תשל"ד ד' בתמוז ה'תשל"ז 3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 השבע עשרה
6   שמחה ארליך

(1915-1983)

הליכוד

המפלגה הליברלית

ד' בתמוז ה'תשל"ז י"ז בחשוון ה'תש"ם 20 ביוני 1977 7 בנובמבר 1979 השמונה עשרה
7   יגאל הורוביץ

(1918-1994)

הליכוד
לע"ם
י"ז בחשוון ה'תש"ם ח' בשבט ה'תשמ"א 7 בנובמבר 1979 13 בינואר 1981
8   יורם ארידור

(1933-)

הליכוד
חרות
ח' בשבט ה'תשמ"א ג' בחשוון ה'תשמ"ד 13 בינואר 1981 10 באוקטובר 1983
התשע עשרה
העשרים
9   יגאל כהן אורגד

(1937-2019)

י"א בחשוון ה'תשמ"ד ט"ז באלול ה'תשמ"ד 18 באוקטובר 1983 13 בספטמבר 1984
10   יצחק מודעי

(1926-1998)

הליכוד

המפלגה הליברלית

ט"ז באלול ה'תשמ"ד ז' בניסן ה'תשמ"ו 13 בספטמבר 1984 16 באפריל 1986 העשרים ואחת
11   משה נסים

(1935-)

ז' בניסן ה'תשמ"ו י"ד בטבת ה'תשמ"ט 16 באפריל 1986 22 בדצמבר 1988
העשרים ושתיים
12   שמעון פרס

(1923-2016)

המערך השני

העבודה

י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן

הודח על ידי רה"מ

22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990

הודח על ידי רה"מ

העשרים ושלוש
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה יצחק שמיר
(10)   יצחק מודעי

(1926-1998)

המפלגה לקידום
הרעיון הציוני
י"ח בסיוון ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 העשרים וארבע
13   אברהם בייגה שוחט

(1936-)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב א' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 18 ביוני 1996 העשרים וחמש
העשרים ושש
14   דן מרידור

(1947-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
א' בתמוז ה'תשנ"ו ט"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 20 ביוני 1997 העשרים ושבע
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו
15   יעקב נאמן

(1939-2017)

עצמאי

לא כיהן כח"כ

ד' בתמוז ה'תשנ"ז כ"ט בכסלו ה'תשנ"ט 9 ביולי 1997 18 בדצמבר 1998
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו
16   מאיר שטרית

(1948-)

הליכוד ז' באדר ה'תשנ"ט כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 23 בפברואר 1999 6 ביולי 1999
(13)   אברהם בייגה שוחט

(1936-)

ישראל אחת
העבודה
כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 העשרים ושמונה
17   סילבן שלום

(1958-)

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 העשרים ותשע
18   בנימין נתניהו

(1949-)

כ"ו באדר א' ה'תשס"ג ד' באב ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 9 באוגוסט 2005 השלושים
19   אהוד אולמרט

(1945-)

קדימה ד' באב ה'תשס"ה (מ"מ)

ה' בחשוון ה'תשס"ו

ו' באייר ה'תשס"ו 9 באוגוסט 2005 (מ"מ)

7 בנובמבר 2005

4 במאי 2006
20   אברהם הירשזון

(1941-2022)

ו' באייר ה'תשס"ו י"ז בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 22 באפריל 2007 השלושים ואחת
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה אהוד אולמרט
21   רוני בר-און

(1948-)

קדימה י"ז בתמוז ה'תשס"ז ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
22   יובל שטייניץ

(1958-)

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 השלושים ושתיים
23   יאיר לפיד

(1963-)

יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג י"ב בכסלו ה'תשע"ה

הודח על ידי רה"מ

18 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014

הודח על ידי רה"מ

השלושים ושלוש
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו
(18)   בנימין נתניהו
(1949-)
הליכוד ה' בניסן ה'תשע"ה כ"ה באייר ה'תשע"ה 25 במרץ 2015 14 במאי 2015
24   משה כחלון

(1960-)

כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה כ"ג באייר ה'תש"ף 14 במאי 2015 17 במאי 2020 השלושים וארבע
הליכוד
25   ישראל כ"ץ

(1955-)

כ"ג באייר ה'תש"ף ד' בתמוז ה'תשפ"א 17 במאי 2020 13 ביוני 2021 השלושים וחמש
26   אביגדור ליברמן

(1958-)

ישראל ביתנו ד' בתמוז ה'תשפ"א ה' בטבת ה'תשפ"ג 13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 השלושים ושש
27   בצלאל סמוטריץ'

(1980-)

הציונות הדתית ה' בטבת ה'תשפ"ג מכהן 29 בדצמבר 2022 מכהן השלושים ושבע

שרים נוספים במשרד האוצר עריכה

מס' דיוקן שם
(תקופת חיים)
סיעה יחד עם השר תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1   מאיר שטרית[1]

(1948–)

הליכוד בנימין נתניהו כ"ו אדר א' ה'תשס"ג ט"ז תמוז ה'תשס"ד 28 בפברואר 2003 5 ביולי 2004 השלושים
2   משולם נהרי[1]

(1951–)

ש"ס אברהם הירשזון ה' תשרי ה'תשס"ז ו' ניסן ה'תשס"ט 27 בספטמבר 2006 31 במרץ 2009 השלושים ואחת
רוני בר-און
3   יצחק כהן

(1951–)

ישראל כ"ץ כ"ו תשרי ה'תשפ"א ג' כסלו ה'תשפ"א 14 באוקטובר 2020 19 בנובמבר 2020 השלושים וחמש
4   חמד עמאר[1]

(1964–)

ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ג' תמוז ה'תשפ"א ה' טבת ה'תשפ"ג 13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 השלושים ושש

סגני שר במשרד האוצר עריכה

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה שר מכהן תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
  יצחק קורן

(1911–1994)

מפא"י לוי אשכול 30 במאי 1962 26 ביוני 1963 העשירית
  צבי דינשטיין

(1926–2012)

המערך
מפא"י
פנחס ספיר 24 ביולי 1967 10 במרץ 1974 השלוש עשרה
העבודה
זאב שרף
המערך
העבודה
הארבע עשרה
פנחס ספיר החמש עשרה
  יחזקאל פלומין

(1935–2019)

הליכוד
הליברלים
שמחה ארליך 28 ביוני 1977 30 ביולי 1979 השמונה עשרה
  חיים קופמן

(1934–1995)

הליכוד
חרות
יורם ארידור 28 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 התשע עשרה
העשרים
יגאל כהן-אורגד
  עדיאל אמוראי

(1934–)

המערך
העבודה
יצחק מודעי 24 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 העשרים ואחת
משה נסים
העשרים ושתיים
  יוסי ביילין

(1948–)

שמעון פרס 26 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 העשרים ושלוש
  יוסף עזרן

(1941–2010)

ש"ס יצחק מודעי 2 ביולי 1990 13 ביולי 1992 העשרים וארבע
  רפאל פנחסי

(1940–)

אברהם שוחט 4 באוגוסט 1992 31 בדצמבר 1992 העשרים וחמש
  דוד מגן

(1945–)

הליכוד-גשר-צומת
גשר
דן מרידור 18 ביוני 1996 20 במאי 1997 העשרים ושבע
  נסים דהן

(1954–)

ש"ס אברהם שוחט 5 באוגוסט 1999 11 ביולי 2000 העשרים ושמונה
  יצחק כהן

(1951–)

סילבן שלום 2 במאי 2001 20 במאי 2002 העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
יובל שטייניץ 1 באפריל 2009 18 במרץ 2013 השלושים ושתיים
  מיקי לוי

(1951–)

יש עתיד יאיר לפיד 19 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 השלושים ושלוש
  יצחק כהן

(1951–)

ש"ס משה כחלון 19 במאי 2015 17 במאי 2020 השלושים וארבע
ישראל כ"ץ 25 במאי 2020 14 באוקטובר 2020 השלושים וחמש
23 בנובמבר 2020 6 באפריל 2021
  מיכל וולדיגר

(1969-)

הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' 4 בינואר 2023 מכהנת השלושים ושבע

מנכ"לי המשרד לדורותיהם עריכה

מניין תמונה שם תחילת כהונה סיום כהונה
1   דוד הורוביץ 1948 1952
2   אהוד אבריאל 1952 1953
3   פנחס ספיר 1953 1955
4   שמחה גולן 1955 1956
5   יעקב ארנון 1956 1969
6   אברהם אגמון 1970 1975
7   ארנון גפני 1975 1976
8   עמירם סיון 1976 1979
9   יעקב נאמן 1979 1981
10   עזרא סדן 1981 1984
11   עמנואל שרון ינואר 1984 יולי 1984
12   ברוך ניסים יולי 1984 אוקטובר 1984
(11)   עמנואל שרון אוקטובר 1984 1987
13   ויקטור מדינה 1987 1989
14   יעקב ליפשיץ 1989 1991
15   שלום זינגר 1991 1993
16   אהרון פוגל 1993 1995
17   דוד ברודט 1995 1997
18   שמואל סלבין 1997 1998
19   בן ציון זילברפרב 1998 1999
20   אבי בן-בסט 1999 2001
21   אוהד מראני אוגוסט 2001 נובמבר 2003
22   יוסי בכר נובמבר 2003 ינואר 2007
23   ירום אריאב ינואר 2007 נובמבר 2009
24   חיים שני נובמבר 2009 ספטמבר 2011
25   דורון כהן אוקטובר 2011 אפריל 2013
26   יעל אנדורן אפריל 2013 מאי 2015
27   שי באב"ד מאי 2015 יוני 2020
28   קרן טרנר אייל 14 ביוני 2020 15 באוקטובר 2020
מ"מ   ערן יעקב אוקטובר 2020 ינואר 2021
מ"מ   קובי בליטשטיין 15 בינואר 2021 יוני 2021
29   רם בלינקוב 27 ביוני 2021 15 בינואר 2023
30   שלומי הייזלר 22 בינואר 2023 מכהן

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ 1 2 3 שר בלי תיק אשר כהן בפועל כשר במשרד האוצר