פתיחת התפריט הראשי

משרד הבינוי והשיכון

משרד בממשלת ישראל
(הופנה מהדף שר הבינוי והשיכון)

משרד הבינוי והשיכון הוא המשרד האחראי על תחום הבנייה והדיור בישראל, כמו גם על יצירת תנאים שיאפשרו למשקי הבית בה אפשרות סבירה לדיור. בין השאר, המשרד מעודד הגברת הבנייה למגורים, אכיפת תקני בנייה, שיקום שכונות ותיקות והתחדשות עירונית.

משרד הבינוי והשיכון
לוגו המשרד
מידע כללי
הקמה 1961
מנכ"ל/ית בני דרייפוס
ממשלה ממשלת ישראל ישראלישראל
שר/ה יפעת שאשא ביטון
9 בינואר 2019
שמות קודמים משרד השיכון, משרד הבינוי
http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx

היסטוריהעריכה

 
סמליל המשרד עד 2014
 
סמליל המשרד בשנים 2014-2015

בממשלה הזמנית, הופקדו ענייני משרד הבינוי בידי מרדכי בנטוב, שהיה שר העבודה והבינוי. עם זאת, המושג "משרד הבינוי" היה רווח[1]. עם הקמת ממשלת ישראל הראשונה הועבר מנהל התכנון למשרד הפנים[2] ושאר יחידות משרד הבינוי הוכללו באגף השיכון של משרד העבודה[3].

המשרד הוקם בשנת 1961, ובמשך השנים פוצל ושמו שונה מספר פעמים בין משרד הבינוי והשיכון לבין משרד השיכון. בשנת 2014 הוסב שמו לשם משרד הבינוי[4] וב-2015 הוחזר השם משרד הבינוי והשיכון[5].

משרדיםעריכה

משרדי משרד הבינוי היו בתל אביב ובשנת 1950, עת עלתה משרד העבודה לירושלים הושאר אגף השיכון בתל אביב[6] בקריה[7].

בעת הקמת המשרד בנובמבר 1961 החליט יוספטל להשאיר אותו בתל אביב[8] למרות מחאות על מיקום משרד ממשלתי שלא בירושלים[9]. בשנת 1970 עברה הנהלת המשרד למגדל ירושלים[10]. בהמשך עברו יחידות המשרד לקריית הממשלה במזרח ירושלים.

פעילותעריכה

משרד הבינוי והשיכון אחראי לביצוע מדיניות הממשלה בנושאי פתרונות דיור לכלל האוכלוסייה, שיקום שכונות ומשכנתאות (פיקוח על הבנקים למשכנתאות וטיפול בקבוצות חריגות). במסגרת הטיפול באוכלוסיות חלשות מעניק המשרד סובסידיות לרכישת דירה, לבניית דירה או להרחבתה, וכן משתתף בתשלומי שכר דירה ומתן דירות בשיכון הציבורי לאוכלוסיות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.

יעד נוסף של המשרד הוא שיפור איכות הבנייה בישראל, עידוד יזמות עסקית ופעילות למניעת כשלי בנייה. אחת מן התוכניות המרכזיות של המשרד היא שיקום שכונות ותיקות: במסגרת תוכנית זו פועל המשרד לשפץ את המבנים ולפתח את תשתיותיהם, תוך שימת דגש על שיפור השירותים החברתיים ועל ההשתלבות החברתית-כלכלית של האוכלוסיות החלשות בזירה המקומית. דוגמה לכך היא תוכנית "פינוי בינוי", הפועלת לרווחת הדיירים הוותיקים של שכונות אלה ולשיפור החזות המקומית.

מאז 1977 למשרד הבינוי והשיכון יש גם השפעה מדינית מכיוון שבניה בהתנחלויות ובשכונות בירושלים מעבר לקו הירוק נמצאת בתחום פעילותו. עמדתו הפוליטית של השר המכהן בתפקיד והשתייכותו לשמאל או לימין יכולה להשפיע על היקף הבניה מסוג זה שיזום משרד הבינוי בתקופת כהונתו.

שרי הבינויעריכה

מספר תמונה שם
(תקופת חיים)
מפלגה תואר תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1   גיורא יוספטל

(1912-1962)

מפא"י שר השיכון כ"ג בחשוון ה'תשכ"ב כ"ג באב ה'תשכ"ב 2 בנובמבר 1961 23 באוגוסט 1962 ממשלת ישראל העשירית
2   יוסף אלמוגי

(1910-1991)

ב' בחשוון ה'תשכ"ג כ"א באייר ה'תשכ"ה 30 באוקטובר 1962 23 במאי 1965
ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
המערך
מפא"י
3   לוי אשכול

(1895-1969)

כ"ט באייר ה'תשכ"ה כ' בטבת ה'תשכ"ו 31 במאי 1965 12 בינואר 1966
4   מרדכי בנטוב

(1900-1985)

לא היה חבר כנסת כ' בטבת ה'תשכ"ו ו' בטבת ה'תש"ל 12 בינואר 1966 15 בדצמבר 1969 ממשלת ישראל השלוש עשרה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
5   זאב שרף

(1906-1984)

המערך
העבודה
ו' בטבת ה'תש"ל ט"ז באדר ה'תשל"ד 15 בדצמבר 1969 10 במרץ 1974 ממשלת ישראל החמש עשרה
6   יהושע רבינוביץ'

(1911-1979)

לא היה חבר כנסת ט"ז באדר ה'תשל"ד י"ג בסיוון ה'תשל"ד 10 במרץ 1974 3 ביוני 1974 ממשלת ישראל השש עשרה
7   אברהם עופר

(1922-1977)

המערך
העבודה
י"ג בסיוון ה'תשל"ד י"ג בטבת ה'תשל"ז 3 ביוני 1974 3 בינואר 1977 ממשלת ישראל השבע עשרה
8   שלמה רוזן

(1905-1985)

לא היה חבר כנסת כ"ו בטבת ה'תשל"ז ד' בתמוז ה'תשל"ז 16 בינואר 1977 20 ביוני 1977
9   גדעון פת

(1933-)

הליכוד
הליברלים
שר הבינוי והשיכון ד' בתמוז ה'תשל"ז ט"ז בטבת ה'תשל"ט 20 ביוני 1977 15 בינואר 1979 ממשלת ישראל השמונה עשרה
10   דוד לוי

(1937-)

הליכוד
חרות
ט"ז בטבת ה'תשל"ט י"ח בסיוון ה'תש"ן 15 בינואר 1979 11 ביוני 1990
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
ממשלת ישראל העשרים ואחת
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
הליכוד
ממשלת ישראל העשרים ושלוש
11   אריאל שרון

(1928-2014)

י"ח בסיוון ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
12   בנימין בן-אליעזר

(1936-2016)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב א' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 18 ביוני 1996 ממשלת ישראל העשרים וחמש
ממשלת ישראל העשרים ושש
13   בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
שר השיכון א' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 18 ביוני 1996 6 ביולי 1999 ממשלת ישראל העשרים ושבע
הליכוד
14   יצחק לוי

(1947-)

מפד"ל שר הבינוי והשיכון כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט ט' בתמוז ה'תש"ס 6 ביולי 1999 12 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
(12)   בנימין בן-אליעזר

(1936-2016)

ישראל אחת
העבודה
י"ב בתשרי ה'תשס"א י"ב באדר ה'תשס"א 11 באוקטובר 2000 7 במרץ 2001
15   נתן שרנסקי

(1948-)

ישראל בעליה י"ב באדר ה'תשס"א כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 ממשלת ישראל העשרים ותשע
16   אפי איתם

(1952-)

מפד"ל כ"ט באדר א' ה'תשס"ג כ"א בסיוון ה'תשס"ד 3 במרץ 2003 10 ביוני 2004 ממשלת ישראל השלושים
מ"מ   ציפי לבני

(1958-)

הליכוד שרת הבינוי והשיכון ט"ו בתמוז ה'תשס"ד י"ד באלול ה'תשס"ד 4 ביולי 2004 31 באוגוסט 2004
17 י"ד באלול ה'תשס"ד כ"ט בטבת ה'תשס"ה 31 באוגוסט 2004 10 בינואר 2005
18   יצחק הרצוג

(1960-)

עבודה-מימד
העבודה
שר הבינוי והשיכון כ"ט בטבת ה'תשס"ה כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005
19   זאב בוים

(1943-2011)

קדימה י"ח בטבת ה'תשס"ו ו' באייר ה'תשס"ו 18 בינואר 2006 4 במאי 2006
20   מאיר שטרית

(1948-)

ו' באייר ה'תשס"ו י"ח בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 4 ביולי 2007 ממשלת ישראל השלושים ואחת
(19)   זאב בוים

(1943-2011)

י"ח בתמוז ה'תשס"ז ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
21   אריאל אטיאס

(1970-)

ש"ס ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
22   אורי אריאל

(1952-)

הבית היהודי
האיחוד הלאומי
ז' בניסן ה'תשע"ג כ"ה באייר ה'תשע"ה 18 במרץ 2013 14 במאי 2015 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
שר הבינוי[4]
23   יואב גלנט

(1958-)

כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה כ"ה בטבת ה'תשע"ט 14 במאי 2015 2 בינואר 2019 ממשלת ישראל השלושים וארבע
שר הבינוי והשיכון[5]
מ"מ   משה כחלון

(1960-)

כ"ה בטבת ה'תשע"ט ג' בשבט ה'תשע"ט 2 בינואר 2019 9 בינואר 2019
24   יפעת שאשא-ביטון

(1973-)

שרת הבינוי והשיכון ג' בשבט ה'תשע"ט מכהנת 9 בינואר 2019 מכהנת
הליכוד
כולנו

סגני שר במשרדעריכה

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת הכהונה סוף הכהונה ממשלה
  משה קצב

(1945-)

הליכוד
חרות
דוד לוי 11 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 הממשלה התשע עשרה והממשלה העשרים
  אברהם רביץ

(1934-2009)

דגל התורה אריאל שרון 25 ביוני 1990 13 ביולי 1992 הממשלה העשרים וארבע
יהדות התורה
דגל התורה
  רן כהן

(1938-)

מרצ
רצ
בנימין בן אליעזר 4 באוגוסט 1992 31 בדצמבר 1992 הממשלה העשרים וחמש
  אריה גמליאל

(1951-)

ש"ס 29 ביולי 1992 9 בספטמבר 1993
  אלי בן מנחם

(1947-)

העבודה 8 באפריל 1993 18 ביוני 1996 הממשלה העשרים וחמש והממשלה העשרים ושש
  אלכס גולדפרב

(1947-)

יעוד 2 בינואר 1995 18 ביוני 1996
עתיד
  מאיר פרוש

(1955-)

יהדות התורה
אגודת ישראל
בנימין נתניהו 24 ביוני 1996 6 ביולי 1999 הממשלה העשרים ושבע
נתן שרנסקי 4 ביוני 2001 28 בפברואר 2003 הממשלה העשרים ותשע
  אלי בן מנחם

(1947-)

עבודה-מימד
העבודה
יצחק הרצוג 11 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005 הממשלה השלושים
  ז'קי לוי

(1960-)

הליכוד יואב גלנט 15 ביולי 2015 18 בנובמבר 2018 הממשלה השלושים וארבע

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה