מעברה

שכונות עולים בישראל

מַעְבָּרָה, או בשם הרשמי "יישוב קליטה", היו יישובים זמניים, אשר התקיימו במדינת ישראל בשנות ה-50 של המאה ה-20. את הרעיון להקים מעברות העלה לוי אשכול בעת ששימש כראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות. המעברות הוקמו לרוב בשולי יישובים ותיקים או ביישובים ערביים נטושים, כדי לספק דיור לעולים שהגיעו בגל העלייה הגדול שלאחר קום המדינה.

מפת המעברות בישראל
מעברת "בית ליד" בשרון, 1950
מעברה ליד נהריה, 1952
עובדת סוציאלית בביקור במעברת תלפיות, ירושלים, 1958
לולי תינוקות לצד גדרות תיל ואוהלים, במעברת כפר אונו

המעברות נועדו להחליף את מחנות העולים ונבדלו מהם בכך שדיירי המעברה נדרשו להתפרנס למחייתם, בעוד דיירי מחנות העולים פורנסו על ידי הסוכנות היהודית. ב-23 במאי 1950 פורסמה בעיתון "דבר" הידיעה: ”בשבוע שעבר הוקמה בהרי ירושלים, על מורדותיה של כסלון הדרומית, ה"מעברה" הראשונה בארץ. ה"מעברה" היא יישוב זמני, אשר תושביו, המוצאים ממחנות העולים לעבודות יעור, מתגוררים באוהלים עם משפחותיהם.”[1]; בתוך פחות משנתיים חיו במעברות מעל 220,000 בני אדם.[2]

הרקע להקמת המעברות

עריכה

עם קום מדינת ישראל, ביוני 1948, החלה עלייה גדולה של יהודים ארצה. שערי הארץ שעד אז היו סגורים לקליטת עולים, נפתחו ויהודים רבים ביקשו לעלות. למעלה מ-900,000 נפש עלו למדינת ישראל בעשור הראשון להקמתה, נתון שאין דוגמתו בין מדינות קולטות הגירה בעולם. הגידול העצום באוכלוסיית ישראל בפרק זמן קצר ושינוי היחס בין מספר העולים החדשים לוותיקים חייבו פתרונות מוסדיים מיידיים.

בין השנים 1948 ו-1949, גדלה אוכלוסיית ישראל ב-28.3%. בשנה שלאחר מכן עמד הגידול על 16.7% ובשנה שלאחר מכן חל גידול של 15.2%. העולים הרבים שהגיעו יושבו תחילה במחנות עולים או במחנה מעבר אך הגידול הרב במספרם של העולים, הצפיפות והתנאים הקשים ששררו בהן, חייבו מציאת פתרון חלופי ראוי. לוי אשכול ששימש אז כגזבר ומנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית נדרש למצוא פתרון חלופי מהיר לטיפול בקליטת העולים בכלל ובפרט במצוקת הדיור שלהם. תחילה פעל אשכול בשיטתיות לאכלוס עשרות אלפי עולים בערים מעורבות לשעבר, בשכונות שבהן התגוררו ערבים עד מלחמת העצמאות, או בכפרים ערביים נטושים ובמקביל עודד הקמת עשרות נקודות התיישבות חדשות.

תוכנית אשכול

עריכה

כאשר התגברו גלי העלייה, הבינו המוסדות ואשכול בראשם כי פתרונות האכלוס הקיימים אינם נותנים מענה למצוקת הדיור, כמו גם לחוסר המעש של העולים ובכך מעודדים את התלות הכלכלית של העולים במוסדות. מחנות הצבא הבריטי ומחנות העולים החדשים שהוקמו במהירות היו מאוכלסים בעולים רבים, כאשר עלויות אחזקת המתקנים, הוצאות הכלכלה לנפש, כולל אדמיניסטרציה, היו כלירה ביום והכבידו על מוסדות המדינה הצעירים.

אשכול הגה תוכנית חדשה אשר במסגרתה יוקמו ברחבי הארץ "שיכוני עולים" או "שכונות עולים" בסמוך ליישובים וותיקים. כוונתו הייתה לייסד למעשה צורת התיישבות חדשה, שכונתה מאוחר יותר בשם "מעברה". הרעיון שעמד בבסיס הקמת המעברות היה לאפשר לעולים תעסוקה ביישוב הוותיק הסמוך למקום מגוריהם מתוך שאיפה למיזוגו של היישוב החדש עם הוותיק בעתיד, בתהליך שיסייע בשילובם של העולים ובצמצום עלויות מימונם. חוסר המעש והתלות הכלכלית תוכננו להיפתר גם באמצעות עבודות יזומות של הממשלה. בנוסף האמין המִמסד כי הקמת המעברות בפריפריה תיצור פיזור אוכלוסין שיתרום לביטחון המדינה.

תוכנית אשכול יצאה לפועל במהירות, ובמאי 1950 כבר הוקמה המעברה הראשונה בהרי ירושלים. אזכור ראשון למילה "מעברות" מופיע במכתבו של לוי אשכול אל מועצת הרי יהודה מ-21 באפריל 1950 שבו כתוב: "מעברות (כפרי עבודה)".[3]

הרוב הגדול של יושבי המעברות התגוררו במעברות בתוך או בסמיכות לערים, שנועדו לספק תעסוקה. מעברות אחרות פעלו במקומות בהם הייתה תשתית זמינה, כמו מחנות עולים וכפרים ערביים שהפכו למעברות. סוג נוסף של מעברות היו כאלו שהוקמו בנקודות יישוב חדשות במטרה שיושביהן יעבדו בהקמת היישוב החדש. כאלו היו מעברת דימונה ומעברת קיסריה.

החיים במעברה

עריכה

ההבדל העיקרי בין מחנה העולים למעברה בא לביטוי במידת האחריות של העולים לפרנסתם. במחנות העולים קיבלו העולים מזון ודיור ללא תשלום, במעברות נדרשו העולים לדאוג לפרנסתם בעצמם.

בעיית הדיור נפתרה במהירות על ידי הקמת המעברות. הקמת המעברות המבודדות יצרה פיזור אוכלוסין אך מנעה את השתלבות העולים כמו גם מציאת מקורות פרנסה. בפועל הוקמו 98 מעברות בסמיכות ליישובים וותיקים, ו-31 מעברות נוספות הוקמו הרחק מנקודת יישוב כלשהי (ירוחם לדוגמה). הבתים במעברות היו דלים ביותר מכיוון שתוכננו כפתרון זמני בלבד. סוגי המבנים הנפוצים במעברות היו: אוהלים, בדונים (מבנה דמוי צריף עשוי בד), פחונים (מבנה עשוי פח), אזבסטונים (מבנה עשוי אזבסט) וצריפונים.

תברואה

עריכה

מצב התברואה במעברות היה קשה, מספר המקלחות ותאי השירותים היה קטן ביחס לאוכלוסייה והמזון הוכן בתנאים שאינם מאפשרים שמירה על ניקיונו.[4]

המכונית היחידה והעלובה לפינוי האשפה ושלושת העובדים הסניטאריים אינם יכולים לפנות את האשפה המונחת ערימות-ערימות... משמעת נקיון אין... בתי השימוש הם למטה מכל ביקורת. בממוצע משמש בית שימוש ציבורי אחד כ-100 אנשים ויותר. בעברי ליד אחד המבנים הללו, המכילים כ-10 מקומות, תקפתני בחילה. קירות הפח של הביתנים פרוצים וילדים נכנסים תוך משחקם לתוך זוהמה זו. אדם החפץ להתרחץ או לקחת מים לשתיה חייב ללכת אל הברז המרכזי או ל"מקלחת" הכללית, שמצב הנקיון והמוסר בה אינו עולה בהרבה על המצב בבתי השימוש.

זאב שיף, אי הדמעות בפרדס חנה, הארץ 1954

בשנת 1954 היה מספר הנפשות הממוצע ביחידת דיור במעברות 3.4, מספר הנפשות לכל תא מקלחת היה 15.9 ומספר הנפשות לכל תא שירותים היה 14.9. כמחצית מן העולים חלקו פח אשפה עם עוד 2–3 משפחות. כ-70,000 עולים חלקו פח אשפה אחד עם כ-5–10 משפחות. במרבית המעברות פונתה האשפה פחות מ-3 פעמים בשבוע.[4] היו מעברות בהן היו תנאי ההיגיינה חמורים אף יותר: ב-4 מעברות התגוררו בחדר אחד 5 נפשות ומעלה. במעברת קורדני ב' הותקנה מקלחת אחת ל-336 איש. בכרכור היו 53 איש לתא שירותים, ובקסטינה – 48. במעברת זכרון יעקב השתמשו 23 משפחות בברז מים אחד; במעברת ראשון לציון נזקקו 30 משפחות לפח זבל אחד. במעברת תלפיות בירושלים נזקקו 100 איש למקלחת אחת; 25 משפחות – לברז מים אחד, ו-15 משפחות לפח אשפה אחד.

אספקת המים למעברות לא הייתה מספקת, כ-19,500 עולים נהנו מאספקת מים לכל יחידת דיור. שאר העולים חלקו שקתות משותפות. כ-42,000 עולים נמצאו במרחק של עד 24 מטר ממקור המים. כ-42,000 עולים נמצאו במרחק של עד 49 מטר ממקור המים. כ-37,000 עולים נמצאו במרחק של עד 74 מטר ממקור המים וכ-10,000 עולים נמצאו במרחק שעלה על 75 מטר ממקור המים.[4]

חשמל

עריכה

ב-1954, ל-129,000 תושבי מעברות, לא הייתה תאורה ברחובות. לכ-102,000 עולים לא היה כלל קו חשמלי במעברה. 22,000 דיירים היו מרוחקים מרחק של קילומטר, מהקו החשמלי הקרוב יותר. רק 42,000 תושבי מעברה נהנו מחשמל בתוך יחידות הדיור.[4]

תחבורה ותקשורת

עריכה

ל-18 מעברות (כ-33,000 עולים) לא היו כבישי גישה. ב-30 מעברות שאכלסו ב-1954 42,000 תושבים לא היה שירות תחבורה ציבורי כלל. במעברות בהן היה שירות אוטובוסים, הוא עבר בתדירות של פעם ב-3 שעות או פחות. במעברות בהן לא היה שירות אוטובוסים, נמצאו כ-22,000 עולים, במרחק של כק"מ אחד מתחנת האוטובוס. ב-4 מעברות שבהן התגוררו כ-3,500 עולים, מוקמה התחנה הקרובה ביותר, במרחק של 3 ק"מ ויותר. ב-78 מעברות (מתוך 121), לא היה כלל משרד דואר. ברוב המקרים המרחק למשרד הדואר הקרוב היה ק"מ אחד לפחות. ב-57 מעברות שבהן חיו כ-83,000 תושבים לא היה כלל טלפון. ב-5 מעברות אחרות, הופעל הטלפון רק במשך היום. ב-34 מעברות נמצא הטלפון הקרוב ביותר, במרחק של ק"מ אחד לפחות. ב-12 מעברות נמצא הטלפון הקרוב, במרחק של למעלה מ-3 ק"מ.[4]

הרכב עדתי

עריכה

אף שהעלייה ההמונית בשלוש השנים הראשונות להקמת המדינה הייתה מורכבת מיוצאי אסיה, צפון אפריקה, אירופה ואמריקה בחלוקה כמעט שווה, ובשנה הראשונה להגעתם ההרכב העדתי במעברות היה באותו יחס, כבר בשנת 1952 היוו יוצאי אסיה וצפון אפריקה כ-80% מתושבי המעברות.[5] יחס זה נשמר לאורך השנים המאוחרות יותר כאשר הסיבות לכך הן מגוונות, ונובעות הן מהעובדה שלעולים אירופאים רבים היו כבר משפחות מבוססות בארץ שעזרו לקלוט אותם, והן ממדיניות מפלה של הגופים האחראים על ההתיישבות במדינה (בעיקר של הסוכנות היהודית) ודאגתה לעולים יוצאי אירופה ואמריקה לדיור קבע (בעיקר במרכז הארץ), לעומת יוצאי אסיה וצפון אפריקה. דוגמה לשיטה המפלה ניתן לראות בפרוטוקול מתוך ישיבה מיוחדת של הסוכנות היהודית בהשתתפות דוד בן-גוריון, בה סקר ראש מחלקת הקליטה יהודה ברגינסקי את פריסת העולים עד לשנת 1956 (הישיבה התקיימה ב-10 בדצמבר באותה שנה):[6]

ב-27 החודשים האחרונים עלו 85 אלף מצפון אפריקה ו-85% מהם הופנו לאזורי פיתוח שהם מחוץ לרצועת גדרה-נהריה, אלא הופנו למקומות כגון: באר שבע, דימונה, אילת, אופקים, עזתה, קריית גת, קריית שמונה, בצת וחצור. לגבי העלייה הפולנית הדבר שונה. בחודשיים האחרונים עלו מפולין יותר מאלפיים איש. חלקם הוכנסו למקומות ריקים שהיו בתוך הרצועה (גדרה-נהריה), משום שנשארו דירות פנויות ויכולנו להשתמש בהם, ואנו נשלח את הפולנים גם לזכרון יעקב, לבנימינה, כי את הפולנים לא נוכל לשלוח לבדונים וצריפונים, להם אנחנו צריכים שיכון המתקבל על הדעת.

טיב הקשרים בין ותיקי הארץ לבין יוצאי אירופה ואמריקה סייע לאלה האחרונים להיעזר באוכלוסיית הוותיקים (בעיקר קרובי משפחה) כדי לצאת מהמעברות. תנאי החיים הקשים במעברות גבו מחיר יקר, בעיקר במעברות המבודדות. בקרב תושבי מעברות אלה התפתחה תחושת מירמור קשה במיוחד אשר תרמה לקרע חברתי בין העולים מארצות האסלאם, שהיו רוב מניינם של אנשי המעברות, לבין יוצאי אירופה.

בשנת קיומה הששית מעברת חולון היא שכונת-עוני מצחינה ומזוהמת. חוצותיה מכוסות ערימות-זבל מרקיבות; בורות-הביוב עולים על גדותיהם, ומימיהם המעופשים זורמים לאיטם ומפלסים אפיקם בין שורות הבדונים. דלתות תאי-השימוש הציבוריים נותקו זה מכבר מעל ציריהם. סרחון כבד רובץ על המעברה. יתושים וזבובי-זבל למכביר מתעופפים מעל ערימות הפסולת. זימזומם הצורם אוזן אינו חדל משך 24 שעות היממה; ורק עם בוא הקיץ מתוספת אליו יללת חתולי-המעברה המתרבים והולכים, נוברים באשפתות וחודרים אל הבדונים… בפינה אחת הסמוכה לפחוני המקלחות, אפשר למצוא קבוצת יחפנים עירומים למחצה, המתאמת ביידוי-אבנים בחתולים ע"י קליעה מ"רוגטקה". זוהי חבורת ילדים מדובללי-שיער שפתותי-רפש מכסים את פניהם וצוארם

א. דולב, חופשה בין בדונים, מעריב, יולי 1955

פירוק המעברות

עריכה

כבר בשנת 1953 החלו להתפרק המעברות, חלקן בדרך ספונטנית ובלתי מאורגנת, בשל עזיבת תושביהן למקומות אחרים וחלקן פורקו באופן מכוון על ידי המדינה במטרה להפוך את המעברה לצורת התיישבות שונה.

להפתעתם של אנשי הסוכנות, היו קבוצות עולים שסירבו לעזוב את המחנות ובחרו להישאר תחת חסות הסוכנות ובמימונה. בתגובה הפעילה הסוכנות סנקציות, הפסיקה את חלוקת המזון וסגרה את המטבחים במחנות כדי לאלץ את המתיישבים להתפנות. מינואר 1952 עד מאי 1955, ירד מספר דרי המעברות מ-157,140 נפש ל-88,116 נפש.[7] רוב היוצאים מן המעברות עברו לשיכוני קבע בין השנים 1960-1957.[8] בסוף 1963 נשארו במעברות 15,300 נפש.[9]

מעברות רבות הפכו לערים ולעיירות חדשות. כך למשל: קריית מלאכי, שדרות, בית שאן, בית שמש, קריית שמונה, ירוחם ועוד. היו מעברות שהפכו לשכונות בתוך ערים קיימות דוגמת פרדס כץ בבני ברק, כפר נחמן ברעננה, עמישב בפתח תקווה ועוד.

"מעברות מודרניות"

עריכה

בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים הוקמו אתרי קראוונים[10] כדי לשמש שיכון זמני לעולים שהגיעו ממדינות ברית המועצות ומאתיופיה. אתרים אלה שימשו למעשה כמעברות, והיה להם גם תפקיד בפתרון מצוקת הדיור של תושבים מקומיים. עידן מעברות אלו תם ב-20 בינואר 2004, עם פירוקה של המעברה האחרונה: חצרות יסף.[11]. בקראוונים אלו היו מים זורמים וחשמל בכל יחידת דיור, מאחר שהמדינה הייתה עשירה יותר, ויכלה להעמיד את הממון הנדרש לשם כך.

בשנת 2005 הוקמו שכונות קרווילות סמוך ליישוב ניצן ליד אשקלון, בחבל שלום ליד המושבים יתד ויבול, וסביב היישוב יד בנימין – כדי לשמש דיור זמני למפוני גוש קטיף עד שייבנו בתי הקבע שלהם. רבים הגדירו שכונות אלו כ'מעברות', כהסתייגות מתנאי המחיה הירודים בהן.

אזבסטון 94 א' שבקריית מוצקין הוא מבנה המעברה היחיד שעדיין מתגוררים בו.[12]

רשימת מעברות לפי אזור גאוגרפי

עריכה
 
הריסת הצריף האחרון במעברת תל חנן ב-4 במרץ 1964
 • מעברת אחוזה[24] - על הכרמל. שימשה כאולפן ללימוד עברית[25].
 • מעברת בנימינה[26] – הוקמה ערב הקמת המדינה כמחנה עולים בשטח "מחנה 101" של הצבא הבריטי, סמוך לתחנת הרכבת ולכביש 652 (הדרך לזכרון יעקב). במקום הוקמו "גבעת ישורון", "שכונת ורבורג" וחלק מאזור התעשייה. תחנת אוטובוס בשם "מעברת בנימינה" נותרה עד היום.
 • מעברת זכרון יעקב – הוקמה דרומית ליישוב, השיכונים שנבנו הפכו לחלק מהיישוב[27]
 • מעברות טירה[28] – צורפו לטירת כרמל בשנת 1954
 • מעברת כורדני א'[29] - מצפון לקרית שמריהו בקרית ביאליק.
 • מעברת עיר המפרץ[30]– במזרח קריית ביאליק.
 • מעברת כורדני ב' - בצפון-מערב קריית מוצקין
 • מעברת כפר חסידים א' – צורפה לרכסים בשנת 1957
 • מעברת כפר חסידים ב' – צורפה לרכסים בשנת 1957
 • מעברת מעיין – בין רחוב רמב"ן לרחוב חנה סנש, במקומה נבנו חלק מרחוב הבעל שם טוב, בתי מגורים ובית ספר
 • מעברת עירון – פורקה בשנת 1952
 • מעברת פתח עירון – פורקה בשנת 1952
 • מעברת קיסרי – צורפה לאור עקיבא בשנת 1953
 • מעברת קריית נחום[31] – צורפה ב-1951 למועצה המקומית קריית בנימין, וזו אוחדה ב-1965 עם כפר אתא לקריית אתא
 • מעברת שער העלייה – במקומה נבנו שכונת מחנה דוד ששינתה את שמה ל"נווה דוד" ושכונת "שער העלייה".
 • מעברת דוד[32] מדרום ל'שער העלייה'
 • מעברת כפר אתא[33]
 • מעברת שפרעם או מעברת גילעם – צורפה לקריית אתא בשנת 1958
 • מעברת קריית חיים – בנייניה לא פורקו עד שנות התשעים, אוכלסה בקרוואנים עם העלייה מאתיופיה בסוף שנות התשעים
 • מעברת אלרואי[34] - בין קריית טבעון לאלרואי
 • מעברת טבעון[35] - מצפון לרמת הדסה
 • מעברת עכו[36] - מדרום לתל עכו
 • מעברת קריית עמל[37]
 • מעברת עתלית[38]
 • מעברת תל חנן - נשר[39]
 
עולים מביאים ענפי אקליפטוס לבניית סוכה במעברת עין שמר, 1950

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה
 • שלמה סבירסקי, לא נחשלים אלא מנוחשלים: מזרחים ואשכנזים בישראל, ניתוח סוציולוגי ושיחות עם פעילים ופעילות, מחברות למחקר ולבקורת, 1981(הספר בקטלוג ULI)
 • יצחק נוי, גבעת האיריסים השחורים, ספר המתאר את היחסים שבין יישוב ותיק לבין תושבי המעברה שהוקמה בקרבת היישוב.
 • תום שגב, 1949 הישראלים הראשונים, דומינו, ירושלים 1984(הספר בקטלוג ULI)
 • יוסי אלפי, לובה אליאב, משני עברי המעברה, הוצאת מעריב 2006(הספר בקטלוג ULI)
 • לאה רוטנשטרייך-נויפלד. יומן המעברה. 1951. יומן אוטוביוגרפי של עבודתה בסיוע לתושבי מעברת עין הנציב. מצוי בארכיון קבוץ טירת צבי, בארכיון עין הנציב. בארכיון ארץ ישראל בבר-אילן, בארכיון הקבוץ הדתי בקבוץ יבנה, ביד בן צבי.
 • נצר רות. 2012. המעברה. בתוך: ההתחלה - נומה עמק - אוטוביוגרפיה משפחתית. הוצאת כרמל. עמ' 55-58.
 • דליה גבריאלי נורי ומתן פלום, "מעברות" זה לא רק שם של קיבוץ - ייצוגי המעברות בתרבות הישראלית בין השנים 2015-1950, 2021[63]
 • גדי אלגזי, "התארגנות נוכח כפיפות - מאבק המעברות, 1951–1952", זמנים 149, 2024, עמ' 76–95.
 • Amir Goldstein, 'The Kibbutz and the transit-camp (Maabara), the case of Kiryat Shmona', Journal of Israeli History, 35/1 (March 2016), 17-37

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ הוקמה המעברה הראשונה לעולים שיעסקו בעבודות יעור בהרי ירושלים, דבר, 23 במאי 1950
 2. ^ מרים קצ'נסקי, "המעברות", מתוך: עולים ומעברות, 1948–1952, יד בן צבי, תשמ"ז, באתר מט"ח.
 3. ^ הארכיון הציוני, S15/4175. מצוטט אצל ארנון למפרום, "לוי אשכול – ביוגרפיה פוליטית 1969-1944", 2014, עמ' 123.
 4. ^ 1 2 3 4 5 אורית רוזין, תנאים של סלידה, הורות והיגיינה של עולים מארצות האסלאם בעיני ותיקים בשנות החמישים
 5. ^ סבירסקי, 1981 : 21
 6. ^ סמי שלום שטרית, המאבק המזרחי בישראל: 1948-2003, עם עובד, תל אביב 2004, עמ' 73-74.
 7. ^ ח' דרין-דרבקין, שיכון וקליטה בישראל, תל אביב תשט"ו
 8. ^ מרדכי נמיר, מול פני המעברות, תל אביב 1972, עמ' 127
 9. ^ 16 שנות קליטת עולים בישראל, הסוכנות היהודית – מחלקת הקליטה 1964
 10. ^ למשל חצרות יסף
 11. ^ אורי אס‏, המעברה האחרונה בישראל נסגרה, באתר וואלה‏, 21 בינואר 2004
 12. ^ יצחק רוזנברג עדיין תקוע במעברה של שנות ה-60, באתר mynetkrayot, ‏2010-06-28
 13. ^ מפה עם סימון מיקום 'מעברת בית שערים', דפוס בעברית על מפת בסיס באנגלית, 1955, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 14. ^ מחלקת המדידות, מפה Nazareth 1:100,000 1952 עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 15. ^ מפת אזור זכרון יעקב (באנגלית - עם הדפסה חופה בעברית) בהוצאת מחלקת המדידות, 1959, עם ציון 'מעברת מנסי', באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 16. ^ מפת האזור עם סימון המעברה מצפון למעלות, 1959, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 17. ^ מחלקת המדידות, מפת נהריה 1:100,000 1959 הדפסת 1961 עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 18. ^ מחלקת המדידות, מפה 1:100,000 גליון Nazareth 1952 עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 19. ^ מפת אזור נצרת Nazareth בהוצאת מחלקת המדידות, 1952, עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 20. ^ מפת אזור טבריה, 1961, עם סימון המעברה (באנגלית), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 21. ^ מפה עם סימון 'חצור א', 'חצור ב', (מצפון לראש פינה) הדפסה בעברית על מפת בסיס באנגלית, 1956, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 22. ^ ילדותי במעברה, באתר הקשר הרב דורי
 23. ^ ילקוט פרסומים - מוזכרת הכתובת צפת, מעברה
 24. ^ מפת 'כרמל מזרח' בהוצאת מחלקת המדידות, הדפסת 1958, הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 25. ^ מידע על המעברה באתר 'המעברות', באתר העמותה למורשת המעברות
 26. ^ מפת אזור בנימינה 1955 (הדפסת 1959) עם סימון מיקום המעברה (עברית ואנגלית), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 27. ^ מפת אזור זכרון יעקב, 1955 (הדפסה 1959) עם סימון מיקום המעברה (אנגלית ועברית), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 28. ^ מפת 'אזור חיפה' מאת צבי פרידלנדר, 1958, עם סימון מעברות טירה (סריקה זמינה לצפייה מבניין הספרייה), באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 29. ^ מפת 'חיפה מזרח' בהוצאת מחלקת המדידות, הדפסת 1958, עם סימון 'כורדני א', באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 30. ^ מפת חיפה מזרח עם סימון מעברת עיר המפרץ 1956 (הדפסת 1957), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 31. ^ מפת 'חיפה מזרח' בהוצאת מחלקת המדידות, 1958, עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 32. ^ מפת מערב חיפה 1956 (הודפסה 1958) עם סימון "מעברת דוד" מדרום ל'שער העליה', באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 33. ^ מחלקת המדידות, מפה עם סימון המעברה בצפון כפר אתא. גליון Haifa 1:100,000 1955 הדפסת 1958, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 34. ^ מפת אזור קרית טבעון, 1958 (הדפסה 1959) עם כיתוב כפול: מעברת כרמל; מעברה, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 35. ^ מחלקת המדידות, מפת נהלל 1958, הדפסת 1959., באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 36. ^ מפת אזור עכו 1958 (הדפסה 1959) עם סימון המעברה, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 37. ^ מפה עם סימון המעברה, 1955 דפוס בעברית על גבי מפת בסיס באנגלית, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 38. ^ מחלקת המדידות, מפה (אנגלית) עם ציון מיקום המעברה. גליון זכרון יעקב 1:100,000 1955, הדפסת 1957, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 39. ^ מפת 'חיפה מזרח' בהוצאת מחלקת המדידות, הדפסת 1958, עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 40. ^ מחלקת המדידות, מפה (אנגלית) עם סימון מעברת אגרובנק מזרחית לגבעת אולגה. גליון זכרון יעקב 1:100,000 1955, הדפסת 1957, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 41. ^ מפת אזור תל אביב יפו, 1:100,000 מעודכנת לשנת 1959, הדפסת 1964, בהוצאת מחלקת המדידות, עם סימון המעברה, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 42. ^ מעברת רמתיים, באתר שורשים הוד השרון
 43. ^ ציון השם המעברה 'הדר - הוד השרון מגדיאל', באתר המעברות - עמותה למורשת המעברות
 44. ^ מחלקת המדידות, מפת אזור תל אביב 1:100,000 (באנגלית) 1952, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 45. ^ מפה עם סימון המעברה (בתחתית הגליון בסמוך לישוב 'חרב לאת') 1955, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 46. ^ מפה משנת 1958 הכוללת סימון בעברית של ארבעה מתחמי 'מעברה' בסמוך לפרדס חנה, באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 47. ^ מחלקת המדידות, מפה עם סימון מיקום המעברה במזרח כרכור. גליון זכרון יעקב (אנגלית) 1:100,000 1955, הדפסת 1957, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 48. ^ מחלקת המדידות, מפה עם סימון המעברה 'מחנה מנשה', 1:100,000 גליון Zikhron Ya'aqov (אנגלית ועברית) 1955, באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 49. ^ מפת האזור בהוצאת מחלקת המדידות, 1953, עם סימון 'הרצליה ב', ו'הרצליה ג' (גליון Jaffa Tel Aviv, 1:100,000 עם הדפסה חופה בעברית בסגול), באתר הספרייה הלאומית, אוסף המפות ע"ש ערן לאלור
 50. ^ מחלקת המדידות, מפה עם סימון המעברה. Jaffa Tel Aviv 1:100,000 (אנגלית ועברית) 1953, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 51. ^ מפת אזור כפר עאנה, אור יהודה, 1957 (באנגלית) עם סימון שתי מעברות הצריפים, באתר מאוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 52. ^ מפת אזור אור יהודה, 1957 (באנגלית) מדרום לישוב כיתוב באנגלית מציין את מיקום המעברה, באתר מאוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 53. ^ רשימת השינויים של הלמ"ס
 54. ^ מחלקת המדידות, מפה Jaffa Tel Aviv 1:100,000 1952, באתר הספרייה הלאומית. אוסף המפות ע"ש ערן לאור
 55. ^ מפת האזור עם סימון המעברה, 1958 (הדפסה 1961), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור הספרייה הלאומית
 56. ^ מפת האזור, עם סימון מעברה בצפון בני ברק, 1958 (הדפסה 1961), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 57. ^ מפת האזור בו מסומנת המעברה (צפונית מזרחית לרמת החיל), 1958 (הדפסה 1961), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 58. ^ מפה עם ציון מיקום מעברת זרנוקה, 1958 (באנגלית), באתר אוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 59. ^ מפה משנת 1958 עם סימון מעברה מצפון ליבנה (באנגלית), באתר מאוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 60. ^ מפת אזור מעברת יוחנן, 1957, באתר מאוסף המפות ע"ש ערן לאור, הספרייה הלאומית
 61. ^ מתחסלת מעברת "אשדוד ים", בעיתון "שערים" 1 ביוני 1959
 62. ^ מאוסף המפות ע"ש ערן לאור, באתר הספרייה הלאומית
 63. ^ דליה גבריאלי נורי ומתן פלום, "מעברות" זה לא רק שם של קיבוץ, באתר העוקץ, ‏6 באוגוסט 2021 - המבוא לספר