ויקיפדיה:איך להקים אסם/תבנית ציר זמן לרבנים

אסם זה הסתיים.


במסגרת אסם זה יש להחליף את כל צירי הזמן (תגי timeline) המסובכים שבערכים, בתבנית {{ציר זמן לרבנים}}. מטרת האסם:

 • להיפטר מהקוד המסובך של תגי ה-timeline ולהחליפה בתבנית נוחה לשימוש.
 • להעביר את ציר הזמן מתחילת הערך לתחתית הערך או תחת כותרת מתאימה.
 • לוודא שציר הזמן משתלב היטב עם שאר העצמים שבערך (טבלאות, תמונות וכד').

מרכז: ‏Yonidebest Ω Talk‏ 00:58, 26 במרץ 2008 (IST)תגובה[תגובה]

תבנית להעתקהעריכה

{{ציר זמן לרבנים|התחלה=|מספר שנים=}}

הרשימהעריכה

יאללהעריכה

Yonidebest Ω Talk‏ 00:58, 26 במרץ 2008 (IST) תגובה[תגובה]

 1. יהודה הלוי - ערך
 2. מהר"ל מפראג - ערך
 3. רש"י - ערך
 4. אברהם יצחק הכהן קוק - ערך
 5. אלעזר מנחם מן שך - ערך
 6. הגאון מווילנה - ערך
 7. שניאור זלמן מלאדי - ערך
 8. הבעל שם טוב - ערך
 9. אברהם אבן עזרא - ערך
 10. יצחק לוריא - ערך
 11. צבי יהודה קוק - ערך
 12. רלב"ג - ערך
 13. יוסף קמחי - ערך
 14. מנחם בן סרוק - ערך
 15. בחיי בן אשר - ערך
 16. דוד כהן - ערך
 17. חיים סולובייצ'יק - ערך
 18. חיים אבולעפיה - ערך
 19. ישעיה הלוי הורוביץ - ערך
 20. יהודה לייב הלוי אשלג - ערך
 21. דונש בן לברט - ערך
 22. אביי - ערך
 23. משה אבן עזרא - ערך
 24. בחיי אבן פקודה - ערך
 25. יצחק אברבנאל - ערך
 26. ראב"ד - ערך
 27. עובדיה ספורנו - ערך
 28. חיים יוסף דוד אזולאי - ערך
 29. אברהם ישעיה קרליץ - ערך
 30. יהונתן אייבשיץ - ערך
 31. רמ"א - ערך
 32. יוסף אלבו - ערך
 33. שלמה אלקבץ - ערך
 34. רי"ף - ערך
 35. אברהם בן רמב"ם - ערך
 36. אלעזר מוורמס - ערך
 37. רא"ש - ערך
 38. יעקב קרנץ - ערך
 39. משה מטראני - ערך
 40. רבנו גרשום - ערך
 41. יוסף קארו - ערך
 42. רש"ר הירש - ערך
 43. נפתלי צבי יהודה ברלין - ערך
 44. רמח"ל - ערך
 45. חיים עוזר גרודזנסקי - ערך
 46. עובדיה מברטנורא - ערך
 47. יעקב בן אשר - ערך
 48. יעקב עמדן - ערך
 49. בעלי התוספות - ערך
 50. מהר"ם מרוטנבורג - ערך
 51. רשב"ץ - ערך
 52. רמב"ן - ערך
 53. בן ציון מאיר חי עוזיאל - ערך
 54. יעקב ששפורטש - ערך
 55. מנחם זמבה - ערך
 56. ישראל פרידמן מרוז'ין - ערך
 57. רבנו תם - ערך
 58. יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (מבוסטון) - ערך
 59. ישראל מאיר הכהן - ערך
 60. שמואל הנגיד - ערך
 61. יצחק אייזיק הלוי הרצוג - ערך
 62. יוסף יצחק שניאורסון - ערך
 63. מנחם מנדל שניאורסון (הצמח צדק) - ערך
 64. דוב בר שניאורי - ערך
 65. חיים מוולוז'ין - ערך
 66. אברהם אבן דאוד - ערך
 67. נחמן מברסלב - ערך
 68. צבי הירש קלישר - ערך
 69. חת"ם סופר - ערך
 70. יצחק עראמה - ערך
 71. סעדיה גאון - ערך
 72. אליהו דוד רבינוביץ' תאומים - ערך

עוד קצתעריכה

Yonidebest Ω Talk‏ 16:19, 27 במרץ 2008 (IST) תגובה[תגובה]

 1. יעקב בירב - ערך
 2. שלום דובער שניאורסון - ערך
 3. שלמה מולכו - ערך
 4. קלונימוס קלמיש שפירא - ערך
 5. חיים ויטאל - ערך
 6. מנחם המאירי - ערך
 7. יקותיאל יהודה הלברשטאם - ערך
 8. דב בער ממזריטש - ערך
 9. האי גאון - ערך
 10. איסר זלמן מלצר - ערך
 11. רבנו נסים - ערך
 12. אלחנן וסרמן - ערך
 13. אברהם מרדכי אלתר - ערך
 14. יצחק מאיר אלתר - ערך
 15. שבתי כהן - ערך
 16. פינחס מנחם אלתר - ערך
 17. חיים הלברשטאם - ערך
 18. עקיבא יוסף שלזינגר - ערך
 19. רד"ק - ערך
 20. דוד צבי הופמן - ערך
 21. מנחם מנדל מקוצק - ערך
 22. רמב"ם - ערך
 23. יעקב משה חרל"פ - ערך
 24. יהודה אריה ליב אלתר - ערך
 25. יעקב יצחק הורוביץ - ערך
 26. ישראל הופשטיין מקוז'ניץ - ערך
 27. אלימלך ליפמן מליז'נסק - ערך
 28. אריה לייב גינצבורג - ערך
 29. אריה לוין - ערך
 30. יצחק זאב סולובייצ'יק - ערך
 31. שמחה בונים אלתר - ערך
 32. יוסף יוסלביץ' - ערך
 33. שמואל אליעזר הלוי איידלס - ערך
 34. לוי יצחק מברדיצ'ב - ערך
 35. רשב"א - ערך
 36. מנחם מנדל שניאורסון - ערך
 37. ישראל אלתר - ערך
 38. ישראל מסלנט - ערך
 39. שמואל שניאורסון - ערך
 40. יעקב שאול אלישר - ערך
 41. אהרן רוקח - ערך
 42. ריטב"א - ערך
 43. דוד הלוי סגל - ערך
 44. יואל סירקיש - ערך
 45. אברהם אבלי הלוי גומבינר - ערך
 46. שלמה לוריא - ערך
 47. יוסף תאומים - ערך
 48. שלמה זלמן אוירבך - ערך
 49. שמחה בונים מפשיסחה - ערך
 50. אלעזר אזכרי - ערך
 51. אברהם אבולעפיה - ערך
 52. עקיבא איגר - ערך
 53. יהודה חיוג' - ערך
 54. יונה גירונדי - ערך
 55. רבנו חננאל - ערך
 56. משה קורדובירו - ערך
 57. רדב"ז - ערך
 58. משה מרדכי אפשטיין - ערך
 59. אברהם בורנשטיין - ערך
 60. יעקב יצחק מפשיסחה - ערך
 61. מנחם מנדל מויטבסק - ערך
 62. זאב גולד - ערך
 63. מרדכי יוסף לינער - ערך
 64. גרשון העניך לינער - ערך
 65. צדוק הכהן מלובלין - ערך
 66. מרדכי יוסף אלעזר לינער - ערך
 67. צבי אלימלך שפירא מדינוב - ערך
 68. אליהו בחור - ערך
 69. אהרון מסטרשלה - ערך
 70. שלום שכנא מלובלין - ערך
 71. יוסף זונדל מסלנט - ערך
 72. מהרי"ל - ערך
 73. מרדכי בנט - ערך
 74. שמואל סלנט - ערך
 75. יוסף קרא - ערך
 76. אריה לייב הלר - ערך
 77. יצחק אבן גיאת - ערך
 78. יצחק קנפנטון - ערך

עוד טיפהעריכה

Yonidebest Ω Talk‏ 13:59, 2 באפריל 2008 (IDT) תגובה[תגובה]

 1. מנחם רקנאטי - ערך
 2. ראב"ן הירחי - ערך
 3. יצחק סגי נהור - ערך
 4. יחזקאל לנדא - ערך
 5. יצחק בלאזר - ערך
 6. משה שמואל שפירא - ערך
 7. ר"י מיגאש - ערך
 8. נפתלי צבי הורוביץ - ערך
 9. יוסף יוזל הורוביץ - ערך
 10. יהושע לייב דיסקין - ערך
 11. יצחק אלחנן ספקטור - ערך
 12. יעקב עטלינגר - ערך
 13. יעקב מאיר - ערך
 14. אליעזר בן נתן - ערך
 15. מהר"י בן לב - ערך
 16. יצחק בן משה - ערך
 17. יוסף אבן כספי - ערך
 18. יוסף שלמה כהנמן - ערך
 19. משולם בן קלונימוס - ערך
 20. רמ"ה - ערך
 21. משה הדרשן - ערך
 22. זרחיה הלוי - ערך
 23. ר"ן - ערך
 24. יוסף חביבא - ערך
 25. ריב"ש - ערך
 26. ירוחם בן משולם - ערך
 27. וידאל די טולוזא - ערך
 28. יששכר דב רוקח (הזקן) - ערך
 29. יהושע רוקח - ערך
 30. שלום רוקח - ערך
 31. מרדכי רוקח - ערך
 32. יצחק די ליאון - ערך
 33. עזריאל הילדסהיימר - ערך
 34. יחיאל מפריז - ערך
 35. אפרים בן יעקב מבון - ערך
 36. יהודה בן עטר - ערך
 37. יעקב אבן צור - ערך
 38. אברהם די בוטון - ערך
 39. נתן מרומי - ערך
 40. ישעיה די טראני - ערך
 41. יצחק קארו - ערך
 42. יהודה אלקלעי - ערך
 43. רבנו פרץ - ערך
 44. יצחק מקורביל - ערך
 45. יעקב מליסא - ערך
 46. יצחק רבין - ערך
 47. יצחק דמן עכו - ערך
 48. אברהם דוב כהנא שפירא - ערך
 49. אברהם מן ההר - ערך
 50. אברהם צבי הירש אייזנשטט - ערך
 51. יצחק הוטנר - ערך
 52. נתן צבי פינקל - ערך
 53. יוסף באב"ד - ערך
 54. יהודה אבן בלעם - ערך
 55. נפתלי אמסטרדם - ערך
 56. שמחה זיסל זיו - ערך
 57. אליעזר בן יואל - ערך
 58. שם טוב גפן - ערך
 59. ישראל פורת - ערך
 60. אפרים זלמן מרגליות - ערך
 61. חיים משה אלישר - ערך
 62. יהודה עייאש - ערך
 63. בנימין זאב בנדיקט - ערך
 64. רי"ץ גיאת - ערך
 65. יצחק הלוי סג"ל - ערך
 66. ישראל ליפשיץ - ערך
 67. יצחק ברנייס - ערך
 68. בצלאל אשכנזי - ערך

סוףעריכה

 1. שניאור זלמן פרדקין - ערך
 2. גדליה חיון - ערך
 3. יעקב משה עייאש - ערך
 4. יום טוב אלגאזי - ערך
 5. יעקב רוזנברג - ערך
 6. יצחק אייזיק הלוי - ערך
 7. נחום לעווי - ערך
 8. לוי בן חביב - ערך
 9. יששכר בן מרדכי אבן סוסאן - ערך
 10. משה קאשטרו - ערך
 11. יעקב בן חביב - ערך
 12. יוסף איסקפה - ערך
 13. יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (בית הלוי) - ערך
 14. יחיאל מיכל טוקצינסקי - ערך
 15. אליקים בן משולם - ערך
 16. יעקב קמינצקי - ערך
 17. המגיד מלוצק - ערך