ויקיפדיה:אירועים בלוח העברי

אירועים בלוח העברי הוא מיזם להצגת אירועים בעלי משמעות ביהדות שהתרחשו ביום הנוכחי בלוח העברי, שמוצגים בעמוד הראשי של ויקיפדיה העברית. בכל יום מופיעים חגים, מועדים עבריים ואירועים היסטוריים עם הפניות לערכים המורחבים בוויקיפדיה בהם ניתן לקבל מידע נוסף.

שימו לב: ויקיפדים חדשים ו/או לא רשומים מתבקשים שלא לערוך את שורות ה"אירועים בלוח העברי". שורות אלו מופיעות, בסופו של דבר, בעמוד הראשי, ועל כן רצוי להשאירן למשתמשים הוותיקים המכירים מקרוב את נוהלי העבודה.

רענון נתונים

מאגר ערכי "אירועים בלוח העברי" היומיים

היום
ה' בניסן
 
ג'מאל פאשה
עריכה | תבנית | שיחה
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול
ניסן
א' בניסן
 
המשכן. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890.

ראש חודש ניסן

עריכה | תבנית | שיחה
ב' בניסן
 
רבי שלום דובער שניאורסון
עריכה | תבנית | שיחה
ג' בניסן
 
עותק חתום של צו הגירוש של יהודי ספרד
עריכה | תבנית | שיחה
ד' בניסן
 
ישראל ושכנותיה בגבולות הסכמי שביתת הנשק - 1949
עריכה | תבנית | שיחה
ה' בניסן
 
ג'מאל פאשה
עריכה | תבנית | שיחה
ו' בניסן
 
מארק שאגאל
עריכה | תבנית | שיחה
ז' בניסן
 
חדר הפיקוח בבניין שירות השידור בירושלים, 1943
עריכה | תבנית | שיחה
ח' בניסן
 
אליהו בית צורי - הועלה לגרדום
עריכה | תבנית | שיחה
ט' בניסן
 
רבי חיים מאיר מויז'ניץ
עריכה | תבנית | שיחה
י' בניסן
 
מפת 12 השבטים
עריכה | תבנית | שיחה
י"א בניסן
 
הרבי מליובאוויטש
עריכה | תבנית | שיחה
י"ב בניסן
 
קיבוץ פלמחים
עריכה | תבנית | שיחה
י"ג בניסן
 
ציור המיוחס לרבי יוסף קארו
עריכה | תבנית | שיחה
י"ד בניסן
 
האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה
עריכה | תבנית | שיחה
ט"ו בניסן

חג הפסח

 
קערת ליל הסדר
עריכה | תבנית | שיחה
ט"ז בניסן
 
עזר ויצמן
עריכה | תבנית | שיחה
י"ז בניסן
 
אייל גולן
עריכה | תבנית | שיחה
י"ח בניסן
 
הרב סולובייצ'יק
עריכה | תבנית | שיחה
י"ט בניסן
 
קבר י"ל פרץ בוורשה
עריכה | תבנית | שיחה
כ' בניסן
 
בנג'מין ד'יזראלי
עריכה | תבנית | שיחה
כ"א בניסן
 
"ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה..." קריעת ים סוף. ציור מאת לידיה קוזניצקי. שמן על בד.
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ב בניסן
 
הפלת חומות יריחו, ציור מהמאה ה-15
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ג בניסן
 
מקימי כפר עציון מקימים חומת אבנים מאבני המקום. צולם בפברואר 1944
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ד בניסן
 
י"ח ברנר
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ה בניסן
אייכמן בבית המשפט
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ו בניסן
 
יהושע בן נון, בתחריט עץ של אפרים משה ליליין
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ז בניסן
 
הטלאי הצהוב
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ח בניסן
 
מחנה הריכוז בוכנוואלד לאחר שחרורו
עריכה | תבנית | שיחה
כ"ט בניסן
 
קבר רחל המשוררת בדגניה
עריכה | תבנית | שיחה
ל' בניסן
 
מהדורה מודפסת ראשונה של חידושי רבי יוסף אבן מיגאש למסכת בבא בתרא

א' דראש חודש אייר

עריכה | תבנית | שיחה
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול