ויקיפדיה:אירועים בלוח העברי

אירועים בלוח העברי הוא מיזם להצגת אירועים בעלי משמעות ביהדות שהתרחשו ביום הנוכחי בלוח העברי, שמוצגים בעמוד הראשי של ויקיפדיה העברית. בכל יום מופיעים חגים, מועדים עבריים ואירועים היסטוריים עם הפניות לערכים המורחבים בוויקיפדיה בהם ניתן לקבל מידע נוסף.

שימו לב: ויקיפדים חדשים ו/או לא רשומים מתבקשים שלא לערוך את שורות ה"אירועים בלוח העברי". שורות אלו מופיעות, בסופו של דבר, בעמוד הראשי, ועל כן רצוי להשאירן למשתמשים הוותיקים המכירים מקרוב את נוהלי העבודה.

רענון נתונים

מאגר ערכי "אירועים בלוח העברי" היומיים

היום
כ"ו באייר עריכה | תבנית | שיחה
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול
אייר
א' באייר

ב' דראש חודש אייר

עריכה | תבנית | שיחה
ב' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ג' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ד' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ה' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ו' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ז' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ח' באייר עריכה | תבנית | שיחה
ט' באייר עריכה | תבנית | שיחה
י' באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"א באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"ב באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"ג באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"ד באייר עריכה | תבנית | שיחה
ט"ו באייר עריכה | תבנית | שיחה
ט"ז באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"ז באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"ח באייר עריכה | תבנית | שיחה
י"ט באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ' באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"א באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ב באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ג באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ד באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ה באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ו באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ז באייר עריכה | תבנית | שיחה
כ"ח באייר

יום ירושלים

עריכה | תבנית | שיחה
כ"ט באייר עריכה | תבנית | שיחה
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול