ויקיפדיה:אירועים בלוח העברי

אירועים בלוח העברי הוא מיזם להצגת אירועים בעלי משמעות ביהדות שהתרחשו ביום הנוכחי בלוח העברי, שמוצגים בעמוד הראשי של ויקיפדיה העברית. בכל יום מופיעים חגים, מועדים עבריים ואירועים היסטוריים עם הפניות לערכים המורחבים בוויקיפדיה בהם ניתן לקבל מידע נוסף.

שימו לב: ויקיפדים חדשים ו/או לא רשומים מתבקשים שלא לערוך את שורות ה"אירועים בלוח העברי". שורות אלו מופיעות, בסופו של דבר, בעמוד הראשי, ועל כן רצוי להשאירן למשתמשים הוותיקים המכירים מקרוב את נוהלי העבודה.

רענון נתונים

מאגר ערכי "אירועים בלוח העברי" היומיים

היום
ב' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול
שבט
א' בשבט

ראש חודש שבט

עריכה | תבנית | שיחה
ב' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ג' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ד' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ה' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ו' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ז' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ח' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ט' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"א בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"ב בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"ג בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"ד בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ט"ו בשבט

ראש השנה לאילנות כדברי בית הלל (והלכה כמותם)

עריכה | תבנית | שיחה
ט"ז בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"ז בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"ח בשבט עריכה | תבנית | שיחה
י"ט בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ' בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"א בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ב בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ג בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ד בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ה בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ו בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ז בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ח בשבט עריכה | תבנית | שיחה
כ"ט בשבט עריכה | תבנית | שיחה
ל' בשבט

א' דראש חודש אדר

עריכה | תבנית | שיחה
אירועים בלוח העברי
תשרי חשוון כסלו טבת שבט אדר א' אדר ב' אדר ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול