משתמש:Nerya/הספרייה שלי

יהדותעריכה

ספרות קלאסיתעריכה

מקרא ופרשנותעריכה

מקרא ופרשנות צמודת טקסטעריכה
הספרים החיצוניםעריכה
ספרות עיונים ודרושיםעריכה
תורהעריכה
נביאים וכתוביםעריכה

ספרות חז"לעריכה

משנהעריכה
פירושים למסכת אבותעריכה
מדרשעריכה
תלמודיםעריכה

פרשנות תלמודית והלכהעריכה

פירושים וחידושים על הש"סעריכה
רמב"םעריכה
ספרות פסקים, שו"ת והלכהעריכה

מחשבת ישראלעריכה

מחשבת הראשוניםעריכה
מחשבת האחרוניםעריכה
חסידות, מוסר וקבלהעריכה

ספרות מחקריתעריכה

מקראעריכה

תלמוד והלכהעריכה

מחשבת ישראלעריכה

הגות יהודית מודרנית, ציונית וישראליתעריכה

כתבי עתעריכה

עבריתעריכה

שונותעריכה

ביוגרפיות, מעשיות צדיקים, ספרות השבחיםעריכה

 • דוד המלך - נעים זמירות ישראל
 • דון יצחק אברבנאל
 • מעשה ניסים - רבינו יעקב אבוחצירא
 • איש המאורות (על הרב ריינס), גאולה בת-יהודה
 • מועדי הראי"ה, הרב משה צבי נריה
 • הרב קוק - הליכות ודעות, מאיר חובב
 • מתוך האש - שואתה של ראדין
 • אני מאמין - סיפורי אמונה בשואה

קבציםעריכה

מאמרים וקבצי מאמריםעריכה

 • המשפט העברי (קובץ ראשון), עורכים: מרדכי אליאש ופלטיאל דיקשטיין, ת"א תרפ"ו
 • שיבת ציון (קובץ מאמרים בנושא יישוב א"י, כונס בשנת תרנ"ב על ידי אברהם יעקב סלוצקי, מהדורת הר ברכה)
 • קדושת החיים וחירוף הנפש, עורכים: ישעיהו גפני ואביעזר רביצקי
 • על יהדות וחינוך, אפרים אלימלך אורבך
 • תורת הרפואה, הרב שלמה גורן
 • כתנות אור (קובץ מאמרים בנושא צניעות)
 • אמונת החינוך, הרב אלישע אבינר
 • קונטרס הויכוח - הלכות שבת והליכות המדינה, הרב משה צבי נריה (חוברת)
 • בעיות דת ומדינה - מאמרים ונאומים (חוברת), זרח ורהפטיג
 • ספר זכרון למרדכי ויזר
 • הפנינה, עורך: דב רפל
 • שיח יצחק, מאסף לענייני תפילה ודברי זכרון ליצחק לביא ז"ל
 • עצמאות היא רק ההתחלה, ראובן קולנשר
 • השלום כערך על (חוברת), נחום רקובר
 • ישיבת ההסדר - ערכים ומגמות חינוכיות (תדפיס), הרב יצחק שילת
 • על החורבן והתקווה - רשימות בתקופת ההתנתקות (חוברת), הרב יצחק שילת
 • הנצחה וזיכרון - בין הפרטי ללאומי (חוברת מאמרים בהוצאת משרד הביטחון)
 • דע מה שתשיב למוכרי הדת - עמותת חופש

סידורים, מחזורים, מגילת אסתר והגדה של פסחעריכה

 • מכתם לדוד, דוד תעשה
 • תפלת החדש, רואי מרגלית
 • סידור דע לפני מי אתה עומד (קורן, ספרדי) - 2 עותקים
 • סדור כנסת הגדולה (ב), הרב יוסף צוברי
 • סדור רינת ישראל (ספרד), הרב שלמה טל
 • סידור לעם (אוצר המורה), שלום עטייה
 • סדור תפילה לחיילי צה"ל - נוסח אחיד
 • סידור השלם בית תפילה (ספרד)
 • סידור השלם לשבת ויו"ט (ספרד)
 • חמישה חומשי תורה עם תפילות ליום חול ולשבת - 2 כרכים
 • הגדה של פסח - תורת חיים
 • הגדה של פסח על פי רבנו בן איש חי
 • תכלת מרדכי על הגדה של פסח, הרב מרדכי אלון
 • הגדת מעם לועז (ע"פ פירוש ר' יעקב כולי לספר שמות)
 • מחזור רינת ישראל (ספרד) - 2 כרכים (ר"ה ויו"כ)
 • מחזור השלם בית תפילה - ר"ה
 • ממך אליך - 2 כרכים (ראש השנה ויום הכיפורים)
 • אגרת הפורים
 • גואל ישראל, פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים עם סידור התפילה
 • שירת גאולים
 • סידור כנסת הגדולה לתשעה באב (עם ספרי איכה ואיוב)
 • סדר סליחות קודש הלולים (פ.ל.א)
 • קול הנשמה - פרקי עיון בפיוטי הסליחות
 • אור איתן - פרקי עיון לחג החנוכה
 • בעז ובאמונה - פרקי עיון לחג העצמאות
 • אוצר לעצרת
 • ט"ו בשבט - הלכות ומנהגים

ספרות עזר, אינציקלופדיות וספרי מפתחותעריכה

מקראעריכה

תלמוד וספרות ההלכהעריכה

מחשבה, חסידות, מוסר וקבלהעריכה

 • מפתחות לכתבי הראי"ה, בועז אופן

הוראהעריכה

 • הוראת סיפורי המקרא (א), עובד אמיתי
 • להקים ממלכה - פרקים נבחרים מספר שמואל ומספר ישעיהו
 • חוק וחברה במקרא
 • לקט מקורות ללימוד משנתו של הרב קוק, תמיר גרנות
 • תורה ומצוות, אליצור עמנואל
 • בחירה, השגחה, שכר ועונש, אליצוןר עמנואל
 • דת חברה ומדינה

כלליעריכה

 • לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות

היסטוריהעריכה

היסטוריה יהודית, ישראלית וארץ ישראליתעריכה

מראשית ימי עם ישראל ועד לתקופה הפרסיתעריכה

ימי המשנה והתלמודעריכה

ימי הבינייםעריכה

העת החדשהעריכה

יהדות תימןעריכה

סדרות וספרות עזרעריכה

 • דברי ימי ישראל, צבי גרץ (א-ב)
 • דברי ימי עם עולם, שמעון דובנוב - 10 כרכים
 • היסטוריה חברתית ודתית של עם ישראל, שלום בארון
 • אטלס כרטא לתקופת המקרא
 • אטלס כרטא לתולדות עם ישראל בימי הביניים
 • אטלס כרטא לתולדות עם ישראל בזמן החדש
 • אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל מביתר ועד תל חי
 • אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה
 • אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - שנים ראשונות
 • אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - עשור שני
 • אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - עשור שלישי
 • אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל - מפתח
 • אטלס כרטא לתולדות מדינת ישראל - מפתח
 • ספר המאה, מרדכי נאור
 • ואלה שנות - 50 למדינת ישראל, ניסים משעל

היסטוריה כלליתעריכה

העת העתיקהעריכה

ימי הבינייםעריכה

העת החדשהעריכה

כללי וסדרותעריכה

ספרותעריכה

ספרות יהודית וישראליתעריכה

ספרות יפהעריכה

שירהעריכה

מחקר וביקורתעריכה

 • השירה העברית בספרד ובפרובאנס, חיים שירמן
 • ראה שמש - השירה העברית בימי הביניים, רינה צדקה
 • השירה העברית בימי הביניים, א. בן אור
 • תולדות הספרות העברית החדשה, א. בן אור - 3 כרכים
 • תולדות הספרות העברית בדורנו, א. בן אור - 2 כרכים
 • תולדות הספרות העברית החדשה, פ. לחובר - כרך ג-ד
 • שעורים בספרות עברית וכללית, מנשה דובשני
 • יצירתו של ביאליק, מנשה דובשני
 • מבחר השירה היהודית בהונגריה ותולדותיה, איתמר יעוז קסט
 • מסכת הרומאן, ברוך קורצווייל
 • דמויות בספרותנו החדשה, ש.י פנואלי (א"י תש"ו)
 • ביאליק, פ. לחובר
 • ביאליק וטשרניחובסקי, ברוך קורצווייל
 • שיעורים בשירת טשרניחובסקי, מ. דובשני
 • הסתיו בשירה העברית, זיוה בן פורת
 • שירה ומסתורין - עיונים ליובלו של המשורר ש. שלום
 • לנצח אנגנך, מלכה שקד (כרך העיון בלבד ללא האנתולוגיה)

ספרות כלליתעריכה

ספרות יפהעריכה

שירהעריכה

מחקרעריכה

 • הפילוסוף פיטר פן והפסיכולוגית עליסה, אדיר כהן

אמנותעריכה

פילוסופיה, מדעי החברה, מדעי המדינה וכלכלהעריכה

גיאוגרפיהעריכה

ארץ ישראלעריכה

מדעי הטבע ומדעים מדוייקיםעריכה

 • אלגברה, בני גורן
 • טריגונומטריה, בני גורן
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בני גורן
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (האוניברסיטה הפתוחה), הווארד אנטון
 • פרקי יסוד במדעי המחשב, דוד הראל
 • C++ בקלות, קריס ג'מסה
 • המשפט האחרון של פארמה, סיימון סינג

רפואהעריכה

 • Atlas of Human Anatomy, נטר, מהדורה שניה
 • Essentials Pediatrics, נלסון, מהדורה חמישית
 • Guide to Physical Examination, בייטס, מהדורה תשיעית
 • The Washington Manual of Medical Therapeutics, מהדורה 31
 • Differential Diagnosis, מהדורה שניה
 • המדריך הישראלי להריון ולידה, עמוס בר וטלי רוזין
 • התינוק והילד, פנלופה ליץ'
 • אנציקלופדיה להריון ולידה, ז'אנט באלאסקאס ויהודי גורדון
 • רפואה וארח חיים - מניעת מחלות ופרוגנוזה, עלי דיוויס
 • התינוק יודע, אלטה סולטר
 • הורים כמנהיגים, חיים עמית

שונותעריכה

 • נאום לכל עת
 • 50 מכתבי האהבה היפים ביותר בכל הזמנים, דיוויד ה' לוונהרץ
 • שמוליק - אל הנער הזה התפללתי
 • סורגים אופנה
 • תשבצי היגיון - מורה נבוכים, יוסי קאופמן
 • הספר הקטן של הציטטות הגדולות
 • לכו לחמו בלחמי
 • הלכות צבא
 • הליכה כהלכה
 • בכל הדרכותיך דעהו
 • חוברות ללימוד יומי, דורון שוורץ (כ-10 חוברות)
 • שירים לכל כיס - 3 עותקים

אנציקלופדיות, שפות ומילוניםעריכה

 • האנציקלופדיה העברית (32 כרכים + מילואים)
 • מילון כיס ובסטר-מריאם (אנגלי אנגלי)
 • מילון עברי אנגלי, אנגלי עברי (אחיאסף)
 • מילון עברי-גרמני, גרמני-עברי, יעקב לביא
 • תשעים ותשעה פרקי דקדוק ערבי, דן בקר

הומור, ספרות ילדים ופסאודו ספרות ילדיםעריכה

בישולעריכה

 • מהמטבח בקלי קלות, רות סירקיס
 • בישולה מהאגדות, שולה מודן
 • המטבח של שרי אנסקי
 • ממולאים, קובי בר
 • דגים דגים, קובי בר
 • פשטידות, קובי בר
 • מטבח יהודי משובח, גלוריה רוטשטיין
 • עוגיות ביתיות, חנה שאולוב
 • חדווה מתוקה

אלבומיםעריכה

 • צה"ל בגבורתו (אלבום ניצחון למלחמת ששת הימים)
 • ירושלים של מעלה, משה מילנר ויהודה סלומון
 • מראות בראשית, צבי הר שפר
 • מקום בלב ירושלים, שי גינות
 • נופי נפש, שי גינות
 • בשמי העולם, יהודה עופר
 • שעשועים עם פיזיקה
 • היקום, רוי א. גלנט
 • 1906 - מראות ארץ הקודש
 • קטיף, מרים צחי